ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «ВІЗОРМАКС»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «ВІЗОРМАКС» (надалі – Правила)

  1. Загальні положення

1.1.      Ці офіційні правила (далі у тексті — Правила) визначають порядок проведення та умови участі в акції «Візормакс» (далі у тексті – Акція).

1.2.      Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

1.3.      Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сайті https://liki.wiki/  3міни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

1.4.      Чинна редакція Правил розміщується в Інтернеті на офіційному сайті Організатора за адресою: https://liki.wiki/.

1.5.      Організатором Акції виступає ТОВ «ЛІКІ ВІКІ», далі у тексті - Організатор.

1.6.      Партнер Акції – ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА».

1.7.      Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, конкурсом або заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

 

  1. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.

2.1.      Період проведення Акції: з 12.11.2018 по 31.12.2018 р. (далі у тексті — Період акції), включно або до повного закінчення наявних Акційних товарів (в розумінні п. 3.1 цих Правил).

2.2.      Період акції  - це період протягом якого можна стати Учасником Акції.

2.3.      Учасниками Акції є фізичні особи, що  мають повну цивільну дієздатність, та належним чином виконали Правила участі в Акції. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України (далі у тексті – Учасники).

2.4.      Місцем проведення Акції: є інтернет сайт https://liki.wiki/.

 

  1. УМОВИ АКЦІЇ

3.1.      В акції приймають участь особи визначені в п.2.3. цих правил, які в період Акції придбали на сайті: https://liki.wiki/ одну упаковку дієтичної добавки «ВІЗОРМАКС» саше №14 (в одному розрахунковому документі).

3.2.      Кожен учасник, який виконав умови п.3.1. цих Правил, автоматично отримує можливість обрати один із двох подарунків:

  • Дієтична добавка «СУПЕРІЯ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ ХЛОПЧИКІВ» таблетки №30.
  • Дієтична добавка «СУПЕРІЯ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ» таблетки №30.

 

  1. Обмеження

4.1.      Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені в даних Правилах, у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставин.

4.2.      У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне трактування даних Правил, будь-які спірні питання, не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор. Рішення Організатора остаточне й оскарженню не підлягає.

4.3.      Грошова та будь-яка інша компенсація за відмову переможця від подарунку не надається.

4.4.      Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.

4.5.      Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визначення будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання акційних винагород. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

  1. Персональні дані.

На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам Акції повідомляється:

5.1.      Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор. З метою реалізації цих Правил, Організатор передає персональні дані учасників Акції Партнеру.

5.2.      Персональні дані учасників Акції передаються Партнеру та обробляються останнім з метою забезпечення їх участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку (надалі – Мета обробки).

5.3.      З метою обробки персональних даних, яка вказана в п. 5.2. цих Правил, Організатор/Партнер може обробляти ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адресу електронної пошти.

5.4.      З персональними даними, згідно з метою, визначеною в п. 5.2. цих Правил, будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.

5.5.      Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних з метою, що визначена в п. 6.2. цих Правил, надіславши Партнеру письмовий запит на адресу що вказана за посиланням https://liki.wiki/site/contact , але при цьому вони втратять право на участь в цій Акції.

5.6.      Учасники Акції мають усі права, передбачені ЗУ «Про захист персональних даних».

5.7.      Номери телефонів, IP-адреси, електронні й поштові адреси та інші дані Учасників Акції, у діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в Акції. У цьому випадку Організатор залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції Організатор приймає самостійно і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції, втрачають право на одержання будь-яких Подарунків Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають права на одержання жодних компенсацій від Організатора/Партнера.

  1. Інші умови.

6.1.      Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

6.2.      Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання подарунку. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

6.3.      Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.

6.4.      Приймаючи умови цих правил, учасник підтверджує, що він прочитав і зрозумів всі умови цих правил і приймає всі умови і положення зазначених правил:

6.5.      У випадку, якщо користувач не згоден з умовами та положеннями даних правил, він повинен відмовитись від участі у Акції.

6.6.      Приймаючи участь у Акції, учасник беззаперечно погоджується з усіма умовами та положеннями цих правил.

 

Рекомендовані товари

Популярні товари
Додати коментар:
Додати відео
Видео

Всі коментарі:

No results found.