Програма лояльності «LW CLUB»

Переглядів: 9537
 
ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «LW CLUB»
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Програма лояльності «LW CLUB» (надалі - Програма) є Програмою лояльності для покупців онлайн магазину https://liki.wiki/, (надалі liki.wiki)  що спрямована на, просування та популяризацію знаку для товарів та послуг ТМ «liki.wiki», стимулювання продажів товарів, що реалізуються через онлайн магазин liki.wiki.
1.2. Організатором Програми є ТОВ «ЛІКІ ВІКІ» (надалі - Організатор). Програма діє по всій території України (окрім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей).
1.3. Програма діє безстроково, однак Організатор залишає за собою право змінити або скасувати ці Правила, включаючи структуру накопичення та порядок використання балів та/або припинити дію Програми в цілому в будь-який час.
1.4. Інформація про Правила Програми та внесення змін або припинення дії Програми оприлюднюється на сайті https://liki.wiki/. Учасники Програми самостійно здійснюють контроль за оновленням інформації щодо цієї Програми, її змінення  та/або припинення.
 
2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
2.1. Зареєстровані користувачі онлайн магазину https://liki.wiki/ мають можливість отримати віртуальний бонусний рахунок, на якому накопичуються бали за здійснені покупки.
2.2. Бали нараховуються на вартість товару, що оплачує покупець (після всіх знижок та без вартості доставки, страхового збору), всі бали сумуються з можливістю їх накопичення.
2.3. В рамках Програми реалізується накопичувальна система балів на придбання товарів через онлайн магазин https://liki.wiki/ .
2.5. Під накопичувальною системою балів на придбання товарів, мається на увазі  зменшення ціни товару (або суми, що підлягає оплаті за товар) на суму накопичених балів у порядку та розмірі, встановленому цими Правилами.
2.3. Участь в Програмі є безкоштовною та не передбачає сплати учасниками Програми будь-яких платежів, призначенням яких є оплата участі в Програмі.
 
3. ЯК СТАТИ УЧАСНИКОМ ПРОГРАМИ
3.1. Учасниками Програми можуть бути тільки фізичні особи громадяни України, що
досягли 18-ти років, участь в конкурсі неповнолітніх осіб, недієздатних або частково дієздатних осіб здійснюється через їх представників в порядку, визначеному законодавством України. Організатор конкурсу не зобов’язаний перевіряти дієздатність Учасників.
3.2. Реєстрація у програмі здійснюється  шляхом:
• Реєстрації на Сайті https://liki.wiki/, надавши достовірну і точну інформацію про себе і свої контактні дані. В результаті реєстрації ви отримуєте логін і пароль, для входу в особистий кабінет, за безпеку яких учасник несе самостійну відповідальність. Ви також несете відповідальність за всі дії під вашим логіном і паролем. 
3.2.1. Для участі в Програмі особі, що виявила таке бажання, необхідно заповнити спеціальну реєстраційну форму у відповідному розділі на сайті https://liki.wiki/ вказавши всі необхідні для реєстрації дані (прізвище, ім’я, по-батькові, адресу проживання, мобільний телефон, дату народження).
 
4. Учасник Програми
4.1. Основним ідентифікатором учасника Програми після здійснення реєстрації є номер мобільного телефону українського GSM-оператора, що вказаний особою при реєстрації її як Учасника Програми.
4.2. Шляхом здійснення реєстрації в Програмі учасник:
4.2.1. Добровільно надає Організатору повну згоду на обробку його персональних даних, зокрема: прізвища ім’я, по-батькові, місця проживання (поштова адреса), номера телефону, електронна пошта (за наявності), дата народження, будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, оприлюднення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу и т.п.), знеособлення, виокремлення, блокування та знищення їх персональних даних;
4.2.2. Підтверджує, що його повідомлено, що обробка персональних даних здійснюється з метою формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів; розповсюдження новин, повідомлень, реклами про будь-які заходи, тощо;
4.2.3. Підтверджує, що його повідомлено, що Володільцем бази персональних даних є ТОВ «ЛІКІ ВІКІ», місцезнаходження бази даних, є м. Київ, вул. Володимира Покотила, 7/2;
4.2.4. Повідомлена про свої права згідно Закону України «Про захист персональних Даних».
4.3. Участь в Програмі означає ознайомлення і згоду Учасника Програми з цими Правилами.
4.4. Термін дії статусу Учасника Програми не обмежений і поширюється на весь термін дії Програми з урахуванням обмежень встановлених цими Правилами.
4.5. У разі зміни Номера мобільного телефону Учаснику необхідно звернутися до
Організатора за телефоном 0 800 501 695 з відповідним зверненням. Для зміни Номера мобільного телефону, Учаснику Програми необхідно пройти ідентифікацію, надавши відповіді на запитання представника Організатора. Успішно пройшовши ідентифікацію, відбувається зміна Номера мобільного телефону в інформаційній системі з відповідним збереженням первинної інформації.
4.6. У разі несвоєчасного інформування Учасником про зміну номера мобільного телефону, про втрату мобільного телефону, або sim-карти, Організатор не несе відповідальності за всі операції, що проводяться під логіном і паролем Учасника.
 
5. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БАЛІВ 
5.1. Учасник Програми отримує право на використання балів з моменту реєстрації на сайті liki.wiki, списання балів можливе при кожному наступному замовленні. 
5.2. Вся інформація про бали їх кількість, нарахування та використання відображається на віртуальному рахунку в особистому кабінеті учасника.
5.3. З метою нарахування/використання балів Учасник зобов'язаний зазначати номер свого мобільного телефону до здійснення покупки, або здійснювати покупку увійшовши на сайті liki.wiki під особистим логіном і паролем.
5.4. Система накопичення учасникам Програми балів реалізується шляхом здійснення Учасниками покупок на сайті liki.wiki.
5.5. Розмір знижки, яку має право отримати учасник Програми, залежить від суми накопичених балів.
5.6. У випадку, якщо в момент здійснення покупки діє Акція що передбачає нарахування більшого розміру балів, то нараховується відповідно, більший розмір балів.
5.7. Бали нараховуються виключно за придбання товарів за рахунок готівкових або безготівкових коштів у розмірі 3% від суми кожної окремої покупки, з розрахунку, що 1 (один) бал = 1 (одна) гривна.
5.8. Організатор залишає за собою право встановлювати перелік товару, за придбання якого бали не нараховується, та перелік товарів, за придбання якого нараховується більший бал ніж передбачений даними Правилами. 
5.9. При здійсненні обміну товару у випадках, встановлених чинним законодавством, бали використані при придбанні такого товару повертаються Учаснику у відповідній кількості та списуються у кількості, що необхідна для отримання знижки на новий товар.
5.10. У випадку розірвання договору купівлі-продажу товару на підставах, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», бали, що були використані при придбанні такого товару, повертаються Учаснику у відповідній кількості.
 
6. ВИКОРИСТАННЯ БАЛІВ 
6.1. Бали нараховуються  протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати придбання товарів (не рахуючи дня купівлі).
6.2. Термін дії балів обмежений і становить 365 днів з моменту їх нарахування.
6.3. Для отримання знижки при здійсненні покупки товарів на сайті https://liki.wiki/ знижка надається з розрахунку 1 (одна) гривня знижки за 1 (один) бал. При використанні балів, відповідна кількість балів списується з віртуального рахунку в особистому кабінеті Учасника.
6.4. Максимальний розмір знижки на кожну одиницю товару, що надається за рахунок балів, не може перевищувати значення, що розраховується згідно формули: Максимальний розмір знижки = Ціна товару – 1 грн.
6.5. При використанні балів для формування знижки, такі бали будуть списуватись з віртуального рахунку з округленням до цілого числа  в сторону збільшення.
6.6. Бали також списуються і за доставку замовлених товарів на адресу Учасника.
 
7. ІНШІ УМОВИ НАКОПИЧЕННЯ ТА/АБО ВИКОРИСТАННЯ БАЛІВ
7.1. Для нарахування балів за придбання товарів на сайті https://liki.wiki/ і використання їх, Учасник зобов’язаний при кожній купівлі товарів називати номер свого мобільного телефону, або здійснювати купівлю товарів з обов’язковим входом в особистий кабінет Учасника.
7.2. Організатор має право розробляти і впроваджувати інші способи накопичення та/або використання балів, у випадку, якщо правила про інші способи накопичення та/або використання балів, суперечить цим Правилам, пріоритет мають умови, викладені у нових правилах про інші способи накопичення та/або використання балів.
7.3. Учасник Програми не може передавати накопичені бали іншій особі, у тому числі іншому Учасникові Програми. Накопичені бали не підлягають грошовому відшкодуванню.
7.4. Деякі товари/послуги можуть бути виключені з переліку статей для нарахування балів, що окремо обмовляється в інформаційних джерелах Організатором.
 
8. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ
8.1. Кожен Учасник Програми може припинити участь в Програмі, направивши відповідну заяву для припинення участі на електронну адресу Організатора Програми info@liki.wiki.
8.2. Дана заява повинна містити наступні необхідні елементи: Номер мобільного телефону Учасника Програми,  прізвище, ім’я дата завершення участі. 
8.3. Після отримання заяви Організатором, участь у програмі буде анульована, а накопичення балів буде припинено, протягом 14 календарних днів з моменту отримання такої заяви Учасника.
 
9. ЗЛОВЖИВАННЯ
9.1. Продаж, обмін, аукціон або будь-який інший вигляд комерційної операції з третіми особами, в яких предметом операції є, накопичені бали або знижки, що надаються учаснику Програми суворо заборонені і класифікуються як зловживання.
9.2. У будь-якому випадку зловживання, порушник буде виключений із складу учасників Програми, надання знижок і інших не грошових переваг буде заблоковано.
9.3. Організатор має право на власний розсуд кваліфікувати дії Учасників, як зловживання, без будь-яких пояснень про своє рішення.
 
10. Відповідальність.
10.1. Учасники  самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо ПІБ. № тел., ел.адреса).
10.2. Учасник розуміє та приймає на себе всю відповідальність та можливий ризик будь-якого роду, що може виникнути у зв’язку із порушенням умов викладених в даних правилах.
10.3. Учасники погоджуються, що Організатор, його посадові особи, керівництво, співробітники, представники і агенти не несуть відповідальності і звільняються від будь-яких претензій у разі збитків, або будь якого роду витрат, понесених частково або повністю, прямо або опосередковано в результаті використання або невикористання балів та не вступає в будь-які суперечки, що виникли у зв’язку із цим.
10.4. Організатор не несе відповідальності у разі настання таких форс-мажорних обставин: стихійного лиха, пожежі, повені, військових дій будь-якого характеру, блокад, суттєвих зміни у законодавстві, що діють на території проведення конкурсу, інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин.
10.5. Відповідальність Організатора Конкурсу не виходить за межі балів, зазначених в даних правилах.
 
11. Застереження.
11.1. Учасник підтверджує, що на додаток до умов цих правил він/вона ознайомлений(-а) з умовами використання та іншими угодами/правилами, на які є посилання у цій угоді, та погоджується з викладеними в них умовами.
11.2. Приймаючи участь у конкурсі, учасник беззаперечно погоджується з усіма умовами та положеннями цих правил.
11.3. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю всі Учасники погоджуються з цими правилами та зобов'язуються їх виконувати.
11.4. Ці правила діють з урахуванням інших правил, а саме:
• ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ https://liki.wiki/
• ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНІХ ТА МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ https://liki.wiki/
• НА САЙТІ ОНЛАЙН МАГАЗИНУ LIKI.WIKI https://liki.wiki/
• ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБРОБКУ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У БАЗАХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ https://liki.wiki/
Додати коментар:
Додати відео
Видео

Всі коментарі:

No results found.