Офіційні правила акції

Переглядів: 11382
 
Офіційні правила спільної акції
з обміну балів користувачами мобільного Додатку «Medbook» на знижку онлайн магазину https://liki.wiki/
 
Терміни та визначення
liki.wiki – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІКІ ВІКІ», (Партнер).
Medbook – Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДРІСЕРЧ», (Організатор Акції).
Знижка – зменшення вартості товару на відповідну кількість балів відповідно до умов цих правил. 
Програма лояльності «Medbook» Бонус – будь-яка маркетингова програма Medbook, яка надає можливість користувачам отримувати бонуси (Бали) та обмінювати їх на послуги Medbook та/або партнерів Medbook.
Бали (бонуси) – умовні бали, які нараховуються користувачам за виконання умов програми лояльності, та які користувач може обміняти на послуги Medbook та/або партнерів Medbook.
Учасники / Користувачі – особи, які користуються мобільним додатком Medbook та отримують бали від Medbook.
Знижка - дисконт, який надається на товари з обраної при замовленні категорії, що розміщені на сайті Партнера на сторінці за адресою https://liki.wiki/.
 
2. Мета Акції
2.1. Метою проведення Акції є заохочення Користувачів (Учасників) які користуються мобільним додатком Medbook до  користування послугами та придбання товарів від організаторів та партнерів акції.
 
3. Загальні положення
3.1. Ці офіційні правила (далі у тексті — Правила) визначають порядок проведення та умови участі в спільній акції ТОВ «ЛІКІ ВІКІ» та ТОВ «МЕДРІСЕРЧ» з обміну балів користувачами мобільного додатку Medbook на знижку онлайн магазину https://liki.wiki/.
3.2. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.
3.3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором та Партнером Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації за адресою розміщення цих Правил, яка вказана в даних Правилах. 3міни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
3.4. Чинна редакція Правил розміщується в Інтернеті на офіційному сайті Організатора акції за адресою: https://liki.wiki/.
 
4. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.
4.1. Період проведення Акції: з 02.07.2018 по 31.12.2018 р. включно (далі у тексті — Період акції), це період протягом якого можна стати Учасником Акції.
4.2. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
 
5. Умови участі в Акції.
5.1. В акції приймають участь особи, які виявили бажання отримати бонуси (бали), що надають право в період акції обміняють бали Medbook зі свого бонусного рахунку на отримання знижки на купівлю товарів на сайті https://liki.wiki/. 
5.2. Для отримання балів, Учаснику необхідно дотримуватись правил користування мобільним додатком Medbook,  бути зареєстрованим користувачем на Сайті https://liki.wiki/, надавши достовірну і точну інформацію про себе і свої контактні дані (аналогічні з даними що надані при реєстрації в мобільному додатку Medbook).
5.3. В результаті реєстрації учасник отримуєте логін і пароль, для входу в особистий кабінет. 
5.4. Зареєстровані користувачі онлайн магазину https://liki.wiki/ отримують віртуальний бонусний рахунок, на який генеруються та накопичуються отримані в Medbook бали.  
5.5. Розмір знижки, яку має право отримати учасник Програми, залежить від суми накопичених балів.
5.6. Для отримання знижки при здійсненні покупки товарів на сайті https://liki.wiki/ знижка надається з розрахунку 1 (одна) гривня знижки за 1 (один) бал. При використанні балів, відповідна кількість балів списується з віртуального рахунку в особистому кабінеті Учасника.
5.7. Максимальний розмір знижки на кожну одиницю товару, що надається за рахунок балів, не може перевищувати значення, що розраховується згідно формули: Максимальний розмір знижки = Ціна товару – 1 грн.
5.8. Бали також списуються і за доставку замовлених товарів на адресу Учасника.
 
 
 
6. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права
6.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої Організатору/Партнеру Акції інформації з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам). Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».
6.2. Організатор/Партнер Акції гарантує, що під час збору, обробки та подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації, надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним законодавством України.
 
7. Обмеження
7.1. Організатор та Партнер Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин.
7.2. Організатор та Партнер не несуть відповідальність щодо подальшого використання наданих промокодів після їх одержання або за нездатність Учасників скористатись ними не з вини Організатора або Партнера.
7.3. Організатор не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Партнера акції. 
7.4. Партнер акції не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Організатора акції.
7.5. Партнер не несе відповідальності за якість товарів, робіт, послуг, які надаються Організатором акції. Партнер не приймає та не перевіряє комплектність, кількість та якість товарів, робіт, послуг, які надаються Організатором акції Учаснику. Учасник зобов’язаний самостійно здійснити перевірку товарів (робіт, послуг).
7.6. Партнер Організатор та Партнер акції залишають за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками.
7.7. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.
 
8. Інші умови
8.1. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції підтверджують, що вони ознайомлені з Офіційними правилами Акції, погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
8.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання промокоду та/або знижки. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора або Партнера Акції будь-якої компенсації.
8.3. Організатор та Партнер акції не несуть обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.
8.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор та Партнер акції залишають за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
8.5. Організатор та Партнер Акції не вступають в будь-які суперечки стосовно визначення будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання знижки. Організатор та Партнер Акції не беруть на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
8.6. Процедура визначення отримувачів знижки не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.
8.7. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.
8.8. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті https://liki.wiki/.
8.9. Ці правила діють з урахуванням інших правил, а саме:
• ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «LW CLUB» https://liki.wiki/
• ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ https://liki.wiki/
• ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНІХ ТА МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ https://liki.wiki/
• НА САЙТІ ОНЛАЙН МАГАЗИНУ LIKI.WIKI https://liki.wiki/
• ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБРОБКУ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У БАЗАХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ https://liki.wiki/
Додати коментар:
Додати відео
Видео

Всі коментарі:

Нічого не знайдено.